Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:29:00
- A Nix?
- Ano.

1:29:03
- O mì se nestarejte...
- Mlè!

1:29:05
Už jsme ztratili dost životù.
1:29:07
Prosím, pøijmi moji omluvu,
D'Amoure.

1:29:11
Za co?
1:29:12
Ztratíte ještì jeden...
1:29:22
Ne!
1:29:23
Tak je to pro nìho lepší.
1:29:26
Pro nikoho to není takhle lepší.
1:29:28
Ty to nechápeš, co?
1:29:34
Takhle skonèíme všichni.
1:29:51
Chcete, aby pøišel mezi nás?
1:29:53
Ano.
1:29:55
- Budete se mu klanìt na kolenou?
- Ano.

1:30:00
Buïte pøipraveni.
1:30:30
Poslyš, máš, co´s chtìl.
1:30:33
Nepotøebuješ mì.
1:30:34
Ne, ale on ano,
po tom, co´s mu udìlala.

1:30:38
Bude chtít odplatu.

náhled.
hledat.