Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:00
Buïte pøipraveni.
1:30:30
Poslyš, máš, co´s chtìl.
1:30:33
Nepotøebuješ mì.
1:30:34
Ne, ale on ano,
po tom, co´s mu udìlala.

1:30:38
Bude chtít odplatu.

náhled.
hledat.