Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:16
Pane na nebi!
1:32:21
Mùj pane.
1:32:23
Pøichází.
1:32:29
Je s námi.
1:32:31
Je s námi.
1:32:36
Zadržte ji
1:33:10
Otevøete oèi.
1:33:21
Je s námi.
1:33:46
Kde je Swann?
1:33:50
- Je mrtvý.
- Ne, není.

1:33:59
Pøísahám.

náhled.
hledat.