Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:10
Otevøete oèi.
1:33:21
Je s námi.
1:33:46
Kde je Swann?
1:33:50
- Je mrtvý.
- Ne, není.

1:33:59
Pøísahám.
1:34:14
Dìti,...
1:34:20
budete trpìt, abyste pøišli ke mnì?
1:34:38
Ježiš.
1:34:41
Co se tam sakra dìje?
1:34:45
Øekl bych, že ho zrovna vzkøísili.
1:34:52
A kurva!
1:34:53
Pøišel jsem, abych vám pøinesl
moudrost z hrobu.

1:34:59
- Budete naslouchat?
- Ano.


náhled.
hledat.