Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:34:14
Dìti,...
1:34:20
budete trpìt, abyste pøišli ke mnì?
1:34:38
Ježiš.
1:34:41
Co se tam sakra dìje?
1:34:45
Øekl bych, že ho zrovna vzkøísili.
1:34:52
A kurva!
1:34:53
Pøišel jsem, abych vám pøinesl
moudrost z hrobu.

1:34:59
- Budete naslouchat?
- Ano.

1:35:07
Následujte mì.
1:35:20
Znám tì, dítì?
1:35:25
Ano.
1:35:28
Znám, že ano?
1:35:30
Tentokrát žádné zbranì, dítì?
1:35:37
Kde je Swann?
1:35:42
Já...já nevím.
1:35:47
On pøijde...
1:35:49
Máme mezi sebou nevyøízenou záležitost...
...on a já.


náhled.
hledat.