Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:35:07
Následujte mì.
1:35:20
Znám tì, dítì?
1:35:25
Ano.
1:35:28
Znám, že ano?
1:35:30
Tentokrát žádné zbranì, dítì?
1:35:37
Kde je Swann?
1:35:42
Já...já nevím.
1:35:47
On pøijde...
1:35:49
Máme mezi sebou nevyøízenou záležitost...
...on a já.

1:36:20
Tady jsme ho zabili.
1:36:32
Vypadá to, že ne
dostateènì.

1:36:36
Nemùžu jít dál.
1:36:43
Kde je, ty zmrde, co?
1:36:47
Jste pøipraveni na má moudra?
1:36:53
Tady jsou.

náhled.
hledat.