Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:20
Tady jsme ho zabili.
1:36:32
Vypadá to, že ne
dostateènì.

1:36:36
Nemùžu jít dál.
1:36:43
Kde je, ty zmrde, co?
1:36:47
Jste pøipraveni na má moudra?
1:36:53
Tady jsou.
1:37:12
Bìž! Pomoz jí!
1:37:19
Unikl jsem z hrobu,...
1:37:22
tak mu musím dát nìco
na oplátku.

1:37:27
Ano. Ukaž nám co.
1:37:29
Ukaž, Puritáne.
1:37:57
Musím mu nìco vrátit,...

náhled.
hledat.