Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:37:12
Bìž! Pomoz jí!
1:37:19
Unikl jsem z hrobu,...
1:37:22
tak mu musím dát nìco
na oplátku.

1:37:27
Ano. Ukaž nám co.
1:37:29
Ukaž, Puritáne.
1:37:57
Musím mu nìco vrátit,...
1:38:00
a tak mu dám vás.
1:38:04
No tak, krvácej.
1:38:43
Krvácej!

náhled.
hledat.