Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:40:14
Já nejsem vᚠpasák.
1:41:06
Ty nejsi Swann.
1:41:08
Kdo jsi?
1:41:11
Ah, já vím, co chceš.
1:41:20
Drž se!
1:41:24
Nixi!
1:41:27
Tady jsi.
1:41:29
No tak!
1:41:31
Mìl jsem spoustu èasu,...
1:41:34
abych o tobì pøemýšlel...
1:41:36
Kde jsem udìlal chybu?
1:41:40
A?
1:41:42
Mìl jsem k tobì být
hned upøímný.

1:41:45
Nebyl jsem zrozen k tomu,
abych ukazoval lidem jejich chyby...

1:41:49
Byl jsem zrozen,...
1:41:52
abych zabil svìt.
1:41:54
Poøád mi s tím mùžeš pomoci,
jestli chceš.

1:41:57
Proè bych to dìlal?
1:41:59
Ta dáma si našla novou lásku...

náhled.
hledat.