Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:41:06
Ty nejsi Swann.
1:41:08
Kdo jsi?
1:41:11
Ah, já vím, co chceš.
1:41:20
Drž se!
1:41:24
Nixi!
1:41:27
Tady jsi.
1:41:29
No tak!
1:41:31
Mìl jsem spoustu èasu,...
1:41:34
abych o tobì pøemýšlel...
1:41:36
Kde jsem udìlal chybu?
1:41:40
A?
1:41:42
Mìl jsem k tobì být
hned upøímný.

1:41:45
Nebyl jsem zrozen k tomu,
abych ukazoval lidem jejich chyby...

1:41:49
Byl jsem zrozen,...
1:41:52
abych zabil svìt.
1:41:54
Poøád mi s tím mùžeš pomoci,
jestli chceš.

1:41:57
Proè bych to dìlal?
1:41:59
Ta dáma si našla novou lásku...
1:42:03
Všichni tví pøátelé jsou mrtví...
1:42:06
Nikdo tì nemùže zachránit,...
1:42:09
...jedinì já...
1:42:15
- Tak pojï!
- Nemùžeme ho tam nechat!

1:42:20
To nehodlám...
1:42:27
Dìvko!
1:42:30
Butterfielde!
1:42:32
Pomùžeš mi?
1:42:35
Ano.
1:42:37
Víš, že tì zabiju, až budeme
hotovi. Musím.

1:42:42
- Ano.
- Ale od té doby,...

1:42:44
to bude jen mezi námi,...
1:42:46
tak jako vždycky.
1:42:50
Ano.
1:42:56
Moment.
1:42:58
Ty k té dìvce poøád
nìco cítíš?


náhled.
hledat.