Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:42:03
Všichni tví pøátelé jsou mrtví...
1:42:06
Nikdo tì nemùže zachránit,...
1:42:09
...jedinì já...
1:42:15
- Tak pojï!
- Nemùžeme ho tam nechat!

1:42:20
To nehodlám...
1:42:27
Dìvko!
1:42:30
Butterfielde!
1:42:32
Pomùžeš mi?
1:42:35
Ano.
1:42:37
Víš, že tì zabiju, až budeme
hotovi. Musím.

1:42:42
- Ano.
- Ale od té doby,...

1:42:44
to bude jen mezi námi,...
1:42:46
tak jako vždycky.
1:42:50
Ano.
1:42:56
Moment.
1:42:58
Ty k té dìvce poøád
nìco cítíš?

1:43:03
Ano.
1:43:05
To...
1:43:09
se...
1:43:12
nikdy...
1:43:15
nepouèíš?
1:43:33
Je to jen èlovìk...
1:43:35
Swanníku!
1:43:39
Pøedvedu ti to.

náhled.
hledat.