Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:43:03
Ano.
1:43:05
To...
1:43:09
se...
1:43:12
nikdy...
1:43:15
nepouèíš?
1:43:33
Je to jen èlovìk...
1:43:35
Swanníku!
1:43:39
Pøedvedu ti to.
1:44:13
Kde je?
Kam šla?

1:44:18
MᚠSwannovu nemoc.
1:44:21
Myslíš si, že s trochou odvahy a lásky...
1:44:24
bude všechno v poøádku...
1:44:31
Øekni mi kde je
a já tì toho zbavím.

1:44:48
Hledej, D'Amoure.
1:44:51
Dotkni se temnoty.
1:44:54
Èeká na tebe.

náhled.
hledat.