Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:44:13
Kde je?
Kam šla?

1:44:18
MᚠSwannovu nemoc.
1:44:21
Myslíš si, že s trochou odvahy a lásky...
1:44:24
bude všechno v poøádku...
1:44:31
Øekni mi kde je
a já tì toho zbavím.

1:44:48
Hledej, D'Amoure.
1:44:51
Dotkni se temnoty.
1:44:54
Èeká na tebe.
1:45:10
Harry, není to opravdové.
1:45:13
Poslouchej mì.
1:45:15
Podívej se na mì!
1:45:19
Budeš v poøádku.
1:45:20
Tady jsi, dítì.
1:45:25
Tak pojï, dítì.
1:45:57
Co vidíš teï?

náhled.
hledat.