Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:45:10
Harry, není to opravdové.
1:45:13
Poslouchej mì.
1:45:15
Podívej se na mì!
1:45:19
Budeš v poøádku.
1:45:20
Tady jsi, dítì.
1:45:25
Tak pojï, dítì.
1:45:57
Co vidíš teï?
1:46:07
Semhle.
1:46:37
Jedna...
1:46:38
poslední...
1:46:41
iluze.
1:46:45
Co to asi bude?
1:46:47
- Oheò, který ti vypálí oèi?
- Tak pojï!

1:46:51
Jsem si jist, že Swann miloval tvoje oèi.
1:46:55
Nemìla jsi mi ho brát.
1:46:59
Byli bychom spolu,...

náhled.
hledat.