Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:24:01
Ãsta e nou pentru mine.
Hai sã-i facem o vizitã.

:24:06
Unde dracu e?
:24:07
S-a ridicat ºi a plecat.
:24:10
Dupã cãderea aia, ar fi trebuit
sã aiba rupte jumãtate din oase.

:24:15
Nu cred cã ia pãsat.
:24:22
D'Amour.
:24:23
De ce cunosc numele asta?
:24:27
Îl cunosc.
:24:29
L-am vãzut la televizor.
:24:32
Un copil era posedat,
ºi el i-a salvat viaþa nenorocitului.

:24:36
Un preot?
:24:46
E un tip oarecare...
:24:48
care are nas pentru rahatul ãsta.
:24:52
Ca tine.
:24:57
Nu vreau sã-mi stea în cale.
:24:59
Nu va sta.
:25:03
Noi, toþi, am aºteptat prea mult...
:25:06
pentru a strica întoarcerea acasã.
:25:11
Ce vrei sã spui cu "toþi"?
:25:13
Mulþi oameni au crezut în Nix.
:25:16
Ei nu au uitat promisiunea lui.
:25:21
Despre?
:25:23
Moarte.
:25:25
Cum adicã despre moarte?
:25:31
E o iluzie.

prev.
next.