Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:25:03
Noi, toþi, am aºteptat prea mult...
:25:06
pentru a strica întoarcerea acasã.
:25:11
Ce vrei sã spui cu "toþi"?
:25:13
Mulþi oameni au crezut în Nix.
:25:16
Ei nu au uitat promisiunea lui.
:25:21
Despre?
:25:23
Moarte.
:25:25
Cum adicã despre moarte?
:25:31
E o iluzie.
:26:00
Cafea, doamnã Swann?
:26:02
Da, mulþumesc.
:26:06
Unde este domnul Swann?
:26:07
În biroul lui.
:26:09
E preocupat de ceva?
:26:26
Hei, Domnule Rãsãrit de Soare.
:26:34
Aºa o sã-þi spun de acum.
:26:38
Un spectacol prost?
:26:45
Ca de obicei.
:26:46
Tot tacâmul.
:26:48
Ovaþii prelungite.
:26:50
Le-am spus cã e magie.
:26:52
Te-au crezut.
:26:54
Da.

prev.
next.