Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:46:05
Eºti profesionist, sau ai
venit aici ca sã vezi spectacolele.

:46:10
Puþin din fiecare.
:46:12
Îi cunosc pe cei mai mulþi
tineri care vin...

:46:15
dar nu te recunosc.
:46:16
Sunt din New York.
:46:20
Am venit aici sã-l vãd pe Swann.
:46:23
Da, Swann. Swann.
:46:27
Isuse, aia a fost o tragedie.
:46:30
Pãrerea generalã pe aici este
cã era doar o chestiune de timp.

:46:35
Risca prea mult?
:46:37
Fii sigur de asta.
:46:38
Prea multe riscuri.
:46:41
Apropo, numele meu
e Walter Wilder.

:46:44
Nu acel Walter Wilder.
:46:46
Dragul meu, el în persoanã.
:46:49
Ia o pereche de cãrþi
ºi încearcã asta.

:46:56
Dacã l-ai cunoscut pe Swann,
l-ai cunoscut pe Vinovich.

:47:00
Da.
:47:02
Vinovich îl cunoºtea pe Swann
de mult, mult timp.

:47:05
Spunea cã erau o gramadã de droguri
pe acolo, o gramadã de lucruri nebuneºti.

:47:09
Lasã-mã sã te întreb ceva...
Walter.

:47:14
Mi-ar place sã stau
ºi eu cu voi un timp.

:47:18
Magicienii sunt niºte oameni prudenþi.
:47:23
Cred ca e o problemã pe cine cunoºti.
:47:28
De fapt, pe nimeni.
:47:33
Ei bine, cunoºti acum.
:47:38
Acum, aici jos, este
ceea ce ei numesc depozitul.

:47:43
În spatele uºilor încuiate...
:47:45
se aflã toate secretele magiei
cunoscute de omenire.

:47:50
-Ai fost vreodatã înãuntru?
-Eu? Nu.

:47:52
Nu, sunt numai trei chei.
:47:55
Vinovich are una, binenþeles.
:47:58
Este mai mult decât divertisment.

prev.
next.