Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:47:00
Da.
:47:02
Vinovich îl cunoºtea pe Swann
de mult, mult timp.

:47:05
Spunea cã erau o gramadã de droguri
pe acolo, o gramadã de lucruri nebuneºti.

:47:09
Lasã-mã sã te întreb ceva...
Walter.

:47:14
Mi-ar place sã stau
ºi eu cu voi un timp.

:47:18
Magicienii sunt niºte oameni prudenþi.
:47:23
Cred ca e o problemã pe cine cunoºti.
:47:28
De fapt, pe nimeni.
:47:33
Ei bine, cunoºti acum.
:47:38
Acum, aici jos, este
ceea ce ei numesc depozitul.

:47:43
În spatele uºilor încuiate...
:47:45
se aflã toate secretele magiei
cunoscute de omenire.

:47:50
-Ai fost vreodatã înãuntru?
-Eu? Nu.

:47:52
Nu, sunt numai trei chei.
:47:55
Vinovich are una, binenþeles.
:47:58
Este mai mult decât divertisment.
:48:00
Noi deschidem ochii oamenilor.
:48:03
Noi aducem miracole
înapoi în micile lor vieþi mizere.

:48:08
Dar sunt miracole false.
:48:10
Houdini credea cã
are har divin.

:48:13
Tu crezi asta?
:48:14
Eu cred...
:48:16
ca mergem pe o cale îngustã...
:48:19
între--
:48:21
Rai ºi Iad?
:48:22
Divinitate ºi înºelãciune.
:48:26
Aºa cã, uneori...
:48:28
miracolele sunt reale.
:48:31
Nu. Sunt false întotdeauna.
:48:33
Sfinþii, profeþii, toþi au
fost numai niºte iluzioniºti.

:48:36
Poþi sã mergi pe apã?
:48:38
Pot sã reproduc orice miracol
care a fost fãcut vreodatã...

:48:43
cu puþinã pregãtire.
:48:46
Chiar ºi unul de al lui Swann?
:48:50
-Nu erau al naibii de bune.
-Serios?

:48:52
Curios.
Am auzit cã era unul din cei mai buni.

:48:55
Dacã era atât de bun,
cum se face cã e aºa de mort?


prev.
next.