Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:56:03
-Vreau sã ºtiu de ce.
-De ce mor oameni?

:56:10
Renunþã, D'Amour.
Du-te acasã.

:56:16
Nu încerca sã o vezi, D'Amour.
:56:19
Las-o în pace.
:56:21
Închide tu, da?
:56:25
Jennifer a avut numai un vizitator.
:56:27
-Domnul Quaid?
-Corect.

:56:31
-E mort, nu-i aºa?
-Da.

:56:34
Am auzit la ºtiri.
:56:36
Jennifer nu ºtie...
:56:38
ºi sincer, nu e cel
mai potrivit moment sã afle.

:56:40
Nu spun nimic.
:56:44
E la noi de patru ani
ºi îi merge bine.

:56:49
Ultima lunã a fost
mai rãu ca niciodatã.

:56:51
-Ce problemã are?
-Nu e ancoratã în realitate.

:56:56
-E cineva?
-O, da.

:56:59
Trebuie sã înþelegem ce e real ºi ce nu.
Asta e ce ne pãstreazã întregi.

:57:03
Ce crede Jennifer
cã e real?

:57:06
Crede cã diavolul
va veni dupã ea.

:57:11
Ne-am mai întilnit pânã acum?
:57:15
Numai cã eu uit.
:57:20
Îmi dau pastile.
:57:24
ªi eu...
:57:26
uit.
:57:28
Nu m-ai uitat.
:57:33
Am venit sã te întreb dacã îþi aminteºti
un tip pe care-l cheamã Butterfield.

:57:40
Poate, eu...
:57:47
E în regulã.
Dar de Philip Swann?

:57:54
L-am cunoscut pe Swann.
:57:59
E un mincinos nenorocit.

prev.
next.