Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:57:03
Ce crede Jennifer
cã e real?

:57:06
Crede cã diavolul
va veni dupã ea.

:57:11
Ne-am mai întilnit pânã acum?
:57:15
Numai cã eu uit.
:57:20
Îmi dau pastile.
:57:24
ªi eu...
:57:26
uit.
:57:28
Nu m-ai uitat.
:57:33
Am venit sã te întreb dacã îþi aminteºti
un tip pe care-l cheamã Butterfield.

:57:40
Poate, eu...
:57:47
E în regulã.
Dar de Philip Swann?

:57:54
L-am cunoscut pe Swann.
:57:59
E un mincinos nenorocit.
:58:00
De ce spui asta?
:58:02
A spus cã ºtie
cum sã ne protejeze.

:58:05
Dar nu ºtia nimic.
:58:09
Ne-a fãcut sã credem
cã a avut grijã de tot.

:58:11
De ce sã aibã grijã?
:58:17
Nu vreau sã mã gândesc la asta.
:58:19
Dacã mã gândesc la asta, el...
:58:21
el o sã mã audã.
:58:23
O sã mã gãseascã.
:58:25
Swann?
:58:27
Þi-am spus. Nu vreau...
:58:36
Ce este?
:58:38
Liniºteºte-te.
:58:41
Nu, o sã mã prindã!
:58:43
El nu-- El nu--
:58:48
Cine nu o sã te prindã?
:58:49
Nix. Nix.
:58:51
-El este Puritanul?
-Da!

:58:55
-ªi este mort?
-Nu.

:58:58
El se va întoarce.

prev.
next.