Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:07:00
Eu am plecat de aici.
:07:06
Vii?
:07:08
Da.
:07:10
Vin ºi eu.
:07:20
Nu pot sã te las înãuntru.
:07:36
Aºa a vrut el.
:07:41
Fãrã autopsie...
:07:44
fãrã îmbãlsãmare...
:07:48
sã nu-ºi batã joc nimeni de corpul lui.
:07:53
"Corpul este o capcanã,"
obiºnuia sã spunã.

:07:56
"Corpul este o capcanã...
:08:01
ºi magia ne elibereazã."
:08:05
De ce te-ai întors?
:08:09
Am fãcut ceva investigaþii.
:08:11
Ce ai descoperit?
:08:16
Jennifer Desiderio, de exemplu.
:08:21
S-a aruncat în faþa
unei maºini în dupã-amiaza asta.

:08:29
De ce nu mi-ai spus adevãrul?
:08:38
Nix conducea
un fel de cult, nu-i aºa?

:08:42
Un fel de afacere a la Charlie Manson?
:08:45
Cred cã era mai mult de atât.
:08:48
El a fost cel adevãrat, nu-i aºa?
:08:50
Swann spunea cã
poate sã facã chestii.

:08:53
Ca?
:08:55
Putea sã leviteze,
sã se joace cu flãcãrile...

:08:59
ºi putea sã intre
în minþile oamenilor...


prev.
next.