Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
ºi magia ne elibereazã."
:08:05
De ce te-ai întors?
:08:09
Am fãcut ceva investigaþii.
:08:11
Ce ai descoperit?
:08:16
Jennifer Desiderio, de exemplu.
:08:21
S-a aruncat în faþa
unei maºini în dupã-amiaza asta.

:08:29
De ce nu mi-ai spus adevãrul?
:08:38
Nix conducea
un fel de cult, nu-i aºa?

:08:42
Un fel de afacere a la Charlie Manson?
:08:45
Cred cã era mai mult de atât.
:08:48
El a fost cel adevãrat, nu-i aºa?
:08:50
Swann spunea cã
poate sã facã chestii.

:08:53
Ca?
:08:55
Putea sã leviteze,
sã se joace cu flãcãrile...

:08:59
ºi putea sã intre
în minþile oamenilor...

:09:02
sã-i facã sã vadã lucruri.
:09:04
-Lucruri teribile.
-Ce lucruri?

:09:06
Nu ºtiu.
:09:08
-ªi l-a învãþat pe Swann unele din astea?
-Da, unele.

:09:13
Atunci, Swann nu folosea iluzii.
:09:16
Folosea magie.
:09:19
Da
:09:20
Cum? Ai fi vrut sã le foloseascã
sã vindece cancerul...

:09:24
în loc sã facã bani?
:09:28
-Þi-am spus.
-Da. ªtiu. Prea multã faimã.

:09:31
Poate sã fie de ajuns sã
schimbe pe cineva, chiar ºi pe tine.

:09:34
Oh, du-te dracului.
:09:35
Tu ai spus cã nu eraþi
împreunã din dragoste.

:09:38
Nu eram.
:09:40
Atunci, pentru ce?
:09:43
Ce dracu se întâmplã aici?
:09:48
-Îi eram recunoscãtoare.
-Pentru ce?

:09:51
Tot ce am avut
îi datorez lui.


prev.
next.