Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:09:02
sã-i facã sã vadã lucruri.
:09:04
-Lucruri teribile.
-Ce lucruri?

:09:06
Nu ºtiu.
:09:08
-ªi l-a învãþat pe Swann unele din astea?
-Da, unele.

:09:13
Atunci, Swann nu folosea iluzii.
:09:16
Folosea magie.
:09:19
Da
:09:20
Cum? Ai fi vrut sã le foloseascã
sã vindece cancerul...

:09:24
în loc sã facã bani?
:09:28
-Þi-am spus.
-Da. ªtiu. Prea multã faimã.

:09:31
Poate sã fie de ajuns sã
schimbe pe cineva, chiar ºi pe tine.

:09:34
Oh, du-te dracului.
:09:35
Tu ai spus cã nu eraþi
împreunã din dragoste.

:09:38
Nu eram.
:09:40
Atunci, pentru ce?
:09:43
Ce dracu se întâmplã aici?
:09:48
-Îi eram recunoscãtoare.
-Pentru ce?

:09:51
Tot ce am avut
îi datorez lui.

:10:02
ªi mã iubea.
:10:05
Nu putea sã o arate
întotdeauna, dar o simþea.

:10:07
Credea cã Nix o sã
se întoarcã, nu-i aºa?

:10:15
Nu-i aºa?
:10:20
Nu pot sã te ajut,
dacã nu vorbeºti cu mine!

:10:24
-Nu poþi sã mã ajuþi.
-Nu ºtii asta!

:10:41
Nu o sã þi se întâmple nimic.
:10:46
Nimic?
:10:51
Nimic din ce nu vrei.

prev.
next.