Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:10:02
ªi mã iubea.
:10:05
Nu putea sã o arate
întotdeauna, dar o simþea.

:10:07
Credea cã Nix o sã
se întoarcã, nu-i aºa?

:10:15
Nu-i aºa?
:10:20
Nu pot sã te ajut,
dacã nu vorbeºti cu mine!

:10:24
-Nu poþi sã mã ajuþi.
-Nu ºtii asta!

:10:41
Nu o sã þi se întâmple nimic.
:10:46
Nimic?
:10:51
Nimic din ce nu vrei.

prev.
next.