Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:19:01
Nu poþi sã stai deoparte, nu-i aºa?
:19:10
Ai vrut sã vezi cine plânge
mai mult dupa tine, huh?

:19:15
ªtii...
:19:17
o grãmadã de oameni o sã se
înfurie când o sã afle cã eºti încã în viaþã.

:19:28
Aºa o sã facã, ºtii ºi tu.
:19:32
Indiferent sub cât
rahat te îngropi, o sã--

:19:47
Nu trebuia sã vii dupã mine.
:19:50
Cum faci asta?
:19:53
Acum o sã trebuiascã sã te omor.
:19:55
Eu nu sunt de aceeaºi pãrere.
:19:57
Ai nevoie de mine viu.
:19:59
De ce? Ca sã te culci
cu femeia pe care o iubesc?

:20:02
Dacã o iubeºti aºa mult,
de ce ai lãsat-o vãduvã?

:20:22
Ce risipã.
:20:24
Poþi sã faci lucruri
la care noi nici nu visãm.

:20:28
ªi apoi sã pretinzi
cã erau numai niºte trucuri.

:20:31
Iluzioniºtii prind contracte în Las Vegas.
:20:36
Magicienii se ard.
:20:38
Da, sau mor, ca Nix.
:20:40
Oh, ºi-a meritat soarta.
:20:43
Poate el nu gândeºte aºa.
:20:46
Poate-ºi sapã drum afarã
din gaura unde l-aþi bãgat.

:20:49
De asta te ascunzi?
:20:52
Am fãcut-o pentru Dorothea.
:20:55
Da?
:20:58
Acum cã sunt mort,
þinta nu mai e pe ea.


prev.
next.