Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:20:02
Dacã o iubeºti aºa mult,
de ce ai lãsat-o vãduvã?

:20:22
Ce risipã.
:20:24
Poþi sã faci lucruri
la care noi nici nu visãm.

:20:28
ªi apoi sã pretinzi
cã erau numai niºte trucuri.

:20:31
Iluzioniºtii prind contracte în Las Vegas.
:20:36
Magicienii se ard.
:20:38
Da, sau mor, ca Nix.
:20:40
Oh, ºi-a meritat soarta.
:20:43
Poate el nu gândeºte aºa.
:20:46
Poate-ºi sapã drum afarã
din gaura unde l-aþi bãgat.

:20:49
De asta te ascunzi?
:20:52
Am fãcut-o pentru Dorothea.
:20:55
Da?
:20:58
Acum cã sunt mort,
þinta nu mai e pe ea.

:21:03
-Aºa Nix nu o s-o mai caute pe ea.
-L-am trãdat.

:21:07
Dar ea l-a împuºcat. Dacã
aº fi Nix, asta m-ar enerva un pic.

:21:12
Nu ºtiu ce altceva aº fi putut sã fac.
:21:14
Ajutã-mã.
:21:18
Uite...
:21:24
dacã Nix se întoarce din morþi...
:21:26
atunci este un fel de zeu...
:21:29
ºi o sã te gãseascã
oriunde te-ai ascunde.

:21:33
Dar dacã este
numai un fals profet...

:21:37
poþi sã înscenezi cea mai
spectaculoasã reântoarcere din istorie.


prev.
next.