Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:32:51
Ajutã-mã!
:32:54
Ieºi din maºinã.
:32:56
Ieºi din nenorocita de maºinã!
:33:16
A luat-o pe Dorothea.
:33:19
-ªi Nix?
-Da.

:33:22
-Nu-þi fã griji pentru mine.
-Taci din gurã!

:33:24
Am pierdut deja
prea multe vieþi.

:33:26
Te rog acceptã-mi scuzele,
D'Amour.

:33:30
Pentru ce?
:33:32
O sã mai pierzi încã una.
:33:41
Nu!
:33:42
Pentru el e mai bine aºa.
:33:46
Pentru nimeni nu e mai bine aºa.
:33:48
Nu înþelegi, nu-i aºa?
:33:54
Acolo mergem cu toþii.

prev.
next.