Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:33:16
A luat-o pe Dorothea.
:33:19
-ªi Nix?
-Da.

:33:22
-Nu-þi fã griji pentru mine.
-Taci din gurã!

:33:24
Am pierdut deja
prea multe vieþi.

:33:26
Te rog acceptã-mi scuzele,
D'Amour.

:33:30
Pentru ce?
:33:32
O sã mai pierzi încã una.
:33:41
Nu!
:33:42
Pentru el e mai bine aºa.
:33:46
Pentru nimeni nu e mai bine aºa.
:33:48
Nu înþelegi, nu-i aºa?
:33:54
Acolo mergem cu toþii.
:34:12
Ai fi vrut sã fie cu noi?
:34:14
Da.
:34:16
Veþi veni la el
în genunchi?

:34:21
Fiþi gata.
:34:52
Ascultaþi. Aveþi
tot ce v-aþi dorit.

:34:55
Nu aveþi nevoie de mine.
:34:57
Nu, dar el are,
dupã tot ce i-ai fãcut.


prev.
next.