Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
Ai venit pentru ghicit?
:22:11
Dumnezeule.
:22:12
Ce?
:22:14
Eºti atras
spre partea întunecatã...

:22:19
tot timpul.
:22:21
Nu-þi place asta.
:22:23
Nu prea mult.
:22:26
Nu poþi sã schimbi nimic.
:22:29
Trebuie sã mergi pe linia...
:22:32
dintre rai ºi iad.
:22:36
Este destinul tãu.
:22:39
Aceptã-l.
:22:43
Stai puþin.
:22:46
Nu mi-e fricã de moarte.
:22:53
Ceva îngrozitor...
:22:56
va veni acasa în curând.
:23:00
Puritanul?
:23:05
Cine e el?
:23:13
Rahat.
:23:34
Ce fãceai aici sus?
:23:36
Sunt detectiv particular.
:23:38
Am fost angajat sã urmãresc
câteva zile, un tip, Tapert.

:23:42
-Fraudã de asigurãri.
-Tapert.

:23:45
Aºa cã acum am Tapert, Butterfield--
:23:47
Tapert nu are nici
o legãturã cu asta.

:23:50
A venit numai
pentru cititul în palmã.

:23:55
Aici e altceva.
:23:59
Ai auzit vreodatã de
cineva numit Puritanul?


prev.
next.