Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:29:01
Dispari de aici.
:29:04
E 1:00 dupã amiaza.
:29:06
Cine eºti tu, maicã-mea?
:29:10
Sunt aici sã-þi ofer
o slujbã, domnule D'Amour.

:29:15
Mã întorc la New York.
:29:19
Ai ceva în New York,
care sã te plãteascã 5.000 pe zi?

:29:32
Primesc ºi cinã?
:29:34
A cui maºinã?
:29:36
A mea.
:29:38
Nu, nu e.
Tu conduci mult prea atent.

:29:42
Poate tocmai am cumpãrat-o.
:29:45
Cineva a fumat aici luni de zile.
:29:55
Havane.
:29:59
Tu nu eºti fumãtorul.
:30:01
Atunci cine e?
:30:04
Aproape poþi sã
treci drept detectiv, D'Amour.

:30:08
Lucrez pentru cel mai
bun iluzionist din lume.

:30:13
-Philip Swann?
-ªtii despre el?

:30:16
Greu sã nu-l observi.
:30:18
L-am vãzut odatã
într-un spectacol în Vegas.

:30:20
Îþi plac jocurile de noroc?
:30:26
Swann e chiar un magician.
:30:28
Sã nu-i spui niciodatã aºa.
:30:30
El este strict un iluzionist.
:30:32
Care e diferenþa?
:30:37
Iluziile...
:30:39
sunt trucuri.
:30:43
Magicienii o fac pe bune.
:30:48
Unde a dispãrut floarea?

prev.
next.