Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
Atunci cine e?
:30:04
Aproape poþi sã
treci drept detectiv, D'Amour.

:30:08
Lucrez pentru cel mai
bun iluzionist din lume.

:30:13
-Philip Swann?
-ªtii despre el?

:30:16
Greu sã nu-l observi.
:30:18
L-am vãzut odatã
într-un spectacol în Vegas.

:30:20
Îþi plac jocurile de noroc?
:30:26
Swann e chiar un magician.
:30:28
Sã nu-i spui niciodatã aºa.
:30:30
El este strict un iluzionist.
:30:32
Care e diferenþa?
:30:37
Iluziile...
:30:39
sunt trucuri.
:30:43
Magicienii o fac pe bune.
:30:48
Unde a dispãrut floarea?
:31:01
Ceva staruri de cinema îngropate aici?
:31:04
Probabil.
:31:06
Nu e un loc rãu.
E cald, mulþi palmieri.

:31:09
Nu cred cã morþilor
le pasã prea mult.

:31:12
Eºti sigur?
:31:15
-Deci eºti un credincios?
-Da, sigur.

:31:17
La vremea mea,
m-am înscris la toþi.

:31:20
Catolici, Hinduºi, Lunatici.
:31:24
Nu poþi avea niciodatã
prea mulþi mântuitori.

:31:31
Cine e acolo?
:31:34
Soþia lui Swann.
:31:44
Vreau sã mã ajuþi
sã-l ajuþi pe soþul meu.

:31:47
E într-un fel de încurcãturã-- ceva
legat de omul pe care l-ai vãzut omorât.

:31:53
Philip crede în chestia
cu cãrþile de tarot.

:31:58
ªi tu nu?

prev.
next.