Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:31:01
Ceva staruri de cinema îngropate aici?
:31:04
Probabil.
:31:06
Nu e un loc rãu.
E cald, mulþi palmieri.

:31:09
Nu cred cã morþilor
le pasã prea mult.

:31:12
Eºti sigur?
:31:15
-Deci eºti un credincios?
-Da, sigur.

:31:17
La vremea mea,
m-am înscris la toþi.

:31:20
Catolici, Hinduºi, Lunatici.
:31:24
Nu poþi avea niciodatã
prea mulþi mântuitori.

:31:31
Cine e acolo?
:31:34
Soþia lui Swann.
:31:44
Vreau sã mã ajuþi
sã-l ajuþi pe soþul meu.

:31:47
E într-un fel de încurcãturã-- ceva
legat de omul pe care l-ai vãzut omorât.

:31:53
Philip crede în chestia
cu cãrþile de tarot.

:31:58
ªi tu nu?
:32:01
Eu cred ca ne
facem singuri viitorul.

:32:05
Atunci, care e legãtura?
:32:07
Nu ºtiu exact.
:32:10
Lui Philip nu-i place sã
vorbeascã despre trecut.

:32:12
De ce nu?
:32:18
E secretos.
:32:23
ªi tu nu pui întrebãri?
:32:27
Noi nu prea ne împãrtãºim secretele,
cum fac alþi oameni.

:32:30
Dar e evident
cã þii încã la el.

:32:33
Nu am fi avut aceastã discuþie,
dacã nu era aºa.

:32:39
Swann este unul din cei mai
remarcabili oameni în viaþã.

:32:44
Nu mã crezi?
:32:46
E un iluzionist.
Asta nu e chiar neurochirurgie.

:32:51
Îmi pare rãu. Tu ai întrebat.
:32:56
Nu, ai dreptate.

prev.
next.