Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:51:01
Ãsta sunt eu.
:51:04
Noroc.
:51:08
Mi-a plãcut ce ai fãcut aici.
:51:15
La ce te uiþi?
:51:27
Vreau sã ºtiu ce a vãzut Philip în
cãrþile alea ºi a încercat sã împiedice.

:51:35
Divinitate ºi înºelãciune.
:51:43
Jennifer Desiderio a dispãrut.
:52:17
ªtiu cã e târziu.
:52:20
E în regulã.
:52:23
Cum a mers astãzi?
:52:26
Am fost la Castelul Magic.
:52:30
Ai avut dreptate. Nu
avea mulþi prieteni acolo.

:52:34
Erau geloºi pe el.
:52:36
De ce?
Fiindcã te avea pe tine?

:52:40
Nu mã avea.
Þi-am spus.

:52:43
Da, nu te-ai cãsãtorit
cu el din dragoste.

:52:45
ªi de ce te-ai cãsãtorit cu el?
:52:47
Asta nu e treaba ta, Harry.
:52:52
Ai auzit vreodatã
de cineva numit Nix?

:52:59
Dorothea?

prev.
next.