Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:50:07
Harry.
:50:29
Trebuie sã am grijã.
:50:32
-Dacã Vinovich mã vede vorbind cu tine--
-Ce vrei, Billy?

:50:35
Am auzit un nume.
:50:38
Cineva despre care
vorbesc numai în ºoaptã.

:50:40
Cine?
:50:43
Nix.
:50:47
Acum e mort, dar poate
el l-a învãþat pe Swann.

:50:51
Cine spuneai cã vorbeºte?
:50:53
Vinovich.
:50:55
Dar þi-ai închis
toate porþile acolo.

:51:01
Ãsta sunt eu.
:51:04
Noroc.
:51:08
Mi-a plãcut ce ai fãcut aici.
:51:15
La ce te uiþi?
:51:27
Vreau sã ºtiu ce a vãzut Philip în
cãrþile alea ºi a încercat sã împiedice.

:51:35
Divinitate ºi înºelãciune.
:51:43
Jennifer Desiderio a dispãrut.

prev.
next.