Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:06:00
Am spus stai pe loc--
1:06:24
Suficient de sinistru pentru tine?
1:06:29
Eu am plecat de aici.
1:06:35
Vii?
1:06:37
Da.
1:06:40
Vin ºi eu.
1:06:49
Nu pot sã te las înãuntru.
1:07:06
Aºa a vrut el.
1:07:10
Fãrã autopsie...
1:07:13
fãrã îmbãlsãmare...
1:07:17
sã nu-ºi batã joc nimeni de corpul lui.
1:07:22
"Corpul este o capcanã,"
obiºnuia sã spunã.

1:07:26
"Corpul este o capcanã...
1:07:30
ºi magia ne elibereazã."
1:07:35
De ce te-ai întors?
1:07:38
Am fãcut ceva investigaþii.
1:07:40
Ce ai descoperit?
1:07:45
Jennifer Desiderio, de exemplu.
1:07:51
S-a aruncat în faþa
unei maºini în dupã-amiaza asta.

1:07:58
De ce nu mi-ai spus adevãrul?

prev.
next.