Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:07:06
Aºa a vrut el.
1:07:10
Fãrã autopsie...
1:07:13
fãrã îmbãlsãmare...
1:07:17
sã nu-ºi batã joc nimeni de corpul lui.
1:07:22
"Corpul este o capcanã,"
obiºnuia sã spunã.

1:07:26
"Corpul este o capcanã...
1:07:30
ºi magia ne elibereazã."
1:07:35
De ce te-ai întors?
1:07:38
Am fãcut ceva investigaþii.
1:07:40
Ce ai descoperit?
1:07:45
Jennifer Desiderio, de exemplu.
1:07:51
S-a aruncat în faþa
unei maºini în dupã-amiaza asta.

1:07:58
De ce nu mi-ai spus adevãrul?
1:08:07
Nix conducea
un fel de cult, nu-i aºa?

1:08:11
Un fel de afacere a la Charlie Manson?
1:08:14
Cred cã era mai mult de atât.
1:08:18
El a fost cel adevãrat, nu-i aºa?
1:08:20
Swann spunea cã
poate sã facã chestii.

1:08:23
Ca?
1:08:24
Putea sã leviteze,
sã se joace cu flãcãrile...

1:08:28
ºi putea sã intre
în minþile oamenilor...

1:08:31
sã-i facã sã vadã lucruri.
1:08:33
-Lucruri teribile.
-Ce lucruri?

1:08:35
Nu ºtiu.
1:08:38
-ªi l-a învãþat pe Swann unele din astea?
-Da, unele.

1:08:42
Atunci, Swann nu folosea iluzii.
1:08:46
Folosea magie.
1:08:48
Da
1:08:49
Cum? Ai fi vrut sã le foloseascã
sã vindece cancerul...

1:08:53
în loc sã facã bani?
1:08:57
-Þi-am spus.
-Da. ªtiu. Prea multã faimã.


prev.
next.