Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:08:07
Nix conducea
un fel de cult, nu-i aºa?

1:08:11
Un fel de afacere a la Charlie Manson?
1:08:14
Cred cã era mai mult de atât.
1:08:18
El a fost cel adevãrat, nu-i aºa?
1:08:20
Swann spunea cã
poate sã facã chestii.

1:08:23
Ca?
1:08:24
Putea sã leviteze,
sã se joace cu flãcãrile...

1:08:28
ºi putea sã intre
în minþile oamenilor...

1:08:31
sã-i facã sã vadã lucruri.
1:08:33
-Lucruri teribile.
-Ce lucruri?

1:08:35
Nu ºtiu.
1:08:38
-ªi l-a învãþat pe Swann unele din astea?
-Da, unele.

1:08:42
Atunci, Swann nu folosea iluzii.
1:08:46
Folosea magie.
1:08:48
Da
1:08:49
Cum? Ai fi vrut sã le foloseascã
sã vindece cancerul...

1:08:53
în loc sã facã bani?
1:08:57
-Þi-am spus.
-Da. ªtiu. Prea multã faimã.

1:09:00
Poate sã fie de ajuns sã
schimbe pe cineva, chiar ºi pe tine.

1:09:03
Oh, du-te dracului.
1:09:05
Tu ai spus cã nu eraþi
împreunã din dragoste.

1:09:07
Nu eram.
1:09:09
Atunci, pentru ce?
1:09:12
Ce dracu se întâmplã aici?
1:09:18
-Îi eram recunoscãtoare.
-Pentru ce?

1:09:21
Tot ce am avut
îi datorez lui.

1:09:31
ªi mã iubea.
1:09:34
Nu putea sã o arate
întotdeauna, dar o simþea.

1:09:37
Credea cã Nix o sã
se întoarcã, nu-i aºa?

1:09:44
Nu-i aºa?
1:09:49
Nu pot sã te ajut,
dacã nu vorbeºti cu mine!

1:09:53
-Nu poþi sã mã ajuþi.
-Nu ºtii asta!


prev.
next.