Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:09:00
Poate sã fie de ajuns sã
schimbe pe cineva, chiar ºi pe tine.

1:09:03
Oh, du-te dracului.
1:09:05
Tu ai spus cã nu eraþi
împreunã din dragoste.

1:09:07
Nu eram.
1:09:09
Atunci, pentru ce?
1:09:12
Ce dracu se întâmplã aici?
1:09:18
-Îi eram recunoscãtoare.
-Pentru ce?

1:09:21
Tot ce am avut
îi datorez lui.

1:09:31
ªi mã iubea.
1:09:34
Nu putea sã o arate
întotdeauna, dar o simþea.

1:09:37
Credea cã Nix o sã
se întoarcã, nu-i aºa?

1:09:44
Nu-i aºa?
1:09:49
Nu pot sã te ajut,
dacã nu vorbeºti cu mine!

1:09:53
-Nu poþi sã mã ajuþi.
-Nu ºtii asta!

1:10:11
Nu o sã þi se întâmple nimic.
1:10:16
Nimic?
1:10:20
Nimic din ce nu vrei.

prev.
next.