Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:14:56
Gãseºte-l pe Valentin!
1:15:00
Gãseºte-l ºi adu-l aici.
Acum!

1:15:10
Ãsta e sacrilegiu.
1:15:14
Eºti mulþumit acum?
1:15:19
Nu-þi fã griji.
Nu-l rãnesc.

1:15:28
Se pare cã pânã
la urmã, nu eºti vãduvã.

1:15:36
Stai jos.
1:15:42
Tu ai sabotat iluzia, nu-i aºa?
1:15:44
Da.
1:15:46
Tu ai aranjat cadavrul fals?
1:15:50
ªi dupã asta?
1:15:53
Pentru cã eram prea
aproape de ceva sau cineva...

1:15:57
numit Swann?

prev.
next.