Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:15:00
Gãseºte-l ºi adu-l aici.
Acum!

1:15:10
Ãsta e sacrilegiu.
1:15:14
Eºti mulþumit acum?
1:15:19
Nu-þi fã griji.
Nu-l rãnesc.

1:15:28
Se pare cã pânã
la urmã, nu eºti vãduvã.

1:15:36
Stai jos.
1:15:42
Tu ai sabotat iluzia, nu-i aºa?
1:15:44
Da.
1:15:46
Tu ai aranjat cadavrul fals?
1:15:50
ªi dupã asta?
1:15:53
Pentru cã eram prea
aproape de ceva sau cineva...

1:15:57
numit Swann?
1:16:00
Nu. La început am
încercat sã te mituiesc.

1:16:04
Asta a fost ideea lui Swann?
1:16:08
A fost a mea.
1:16:11
Nu am mai vrut vãrsare de sânge.
1:16:13
De asta ne-am chinuit atât.
Ca Nix sã nu mai aibã dupã cine sã vinã.

1:16:17
Nix e mort ºi îngropat, pentru Dumnezeu!
Ce aveþi toþi?

1:16:20
Nu ai vãzut destul
sã ºtii cã asta nu conteazã?

1:16:26
Vreau sã mã întilnesc
cu Swann, faþã în faþã.

1:16:29
De ce nu poþi sã
laºi asta în pace?

1:16:33
Toþi sã creadã cã s-a terminat.
1:16:40
Poate are dreptate.
1:16:43
Poate e mai bine
sã-l lãsãm mort.


prev.
next.