Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:19:01
Indiferent sub cât
rahat te îngropi, o sã--

1:19:16
Nu trebuia sã vii dupã mine.
1:19:20
Cum faci asta?
1:19:23
Acum o sã trebuiascã sã te omor.
1:19:24
Eu nu sunt de aceeaºi pãrere.
1:19:27
Ai nevoie de mine viu.
1:19:28
De ce? Ca sã te culci
cu femeia pe care o iubesc?

1:19:31
Dacã o iubeºti aºa mult,
de ce ai lãsat-o vãduvã?

1:19:52
Ce risipã.
1:19:54
Poþi sã faci lucruri
la care noi nici nu visãm.

1:19:57
ªi apoi sã pretinzi
cã erau numai niºte trucuri.

1:20:01
Iluzioniºtii prind contracte în Las Vegas.
1:20:05
Magicienii se ard.
1:20:07
Da, sau mor, ca Nix.
1:20:09
Oh, ºi-a meritat soarta.
1:20:12
Poate el nu gândeºte aºa.
1:20:15
Poate-ºi sapã drum afarã
din gaura unde l-aþi bãgat.

1:20:19
De asta te ascunzi?
1:20:22
Am fãcut-o pentru Dorothea.
1:20:24
Da?
1:20:28
Acum cã sunt mort,
þinta nu mai e pe ea.

1:20:32
-Aºa Nix nu o s-o mai caute pe ea.
-L-am trãdat.

1:20:37
Dar ea l-a împuºcat. Dacã
aº fi Nix, asta m-ar enerva un pic.

1:20:41
Nu ºtiu ce altceva aº fi putut sã fac.
1:20:44
Ajutã-mã.
1:20:48
Uite...
1:20:53
dacã Nix se întoarce din morþi...
1:20:56
atunci este un fel de zeu...
1:20:58
ºi o sã te gãseascã
oriunde te-ai ascunde.


prev.
next.