Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Iluzioniºtii prind contracte în Las Vegas.
1:20:05
Magicienii se ard.
1:20:07
Da, sau mor, ca Nix.
1:20:09
Oh, ºi-a meritat soarta.
1:20:12
Poate el nu gândeºte aºa.
1:20:15
Poate-ºi sapã drum afarã
din gaura unde l-aþi bãgat.

1:20:19
De asta te ascunzi?
1:20:22
Am fãcut-o pentru Dorothea.
1:20:24
Da?
1:20:28
Acum cã sunt mort,
þinta nu mai e pe ea.

1:20:32
-Aºa Nix nu o s-o mai caute pe ea.
-L-am trãdat.

1:20:37
Dar ea l-a împuºcat. Dacã
aº fi Nix, asta m-ar enerva un pic.

1:20:41
Nu ºtiu ce altceva aº fi putut sã fac.
1:20:44
Ajutã-mã.
1:20:48
Uite...
1:20:53
dacã Nix se întoarce din morþi...
1:20:56
atunci este un fel de zeu...
1:20:58
ºi o sã te gãseascã
oriunde te-ai ascunde.

1:21:02
Dar dacã este
numai un fals profet...

1:21:06
poþi sã înscenezi cea mai
spectaculoasã reântoarcere din istorie.

1:21:38
Cine e acolo?
1:21:47
Uºor.
1:21:59
M-am gândit uneori...

prev.
next.