Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:38:15
Copii.
1:38:22
Veþi suferi ca sã veniþi la mine?
1:38:41
Isuse.
1:38:44
Ce dracu se întâmplã înãuntru?
1:38:47
Dacã ghicesc bine,
tocmai l-au reînviat.

1:38:55
La dracu!
1:38:56
M-am întors, sã vã
aduc înþelepciunea mormântului.

1:39:02
-Vreþi sã o auziþi?
-Da.

1:39:11
Urmaþi-mã.
1:39:24
Te cunosc, copile?
1:39:30
Da.
1:39:33
Te cunosc, nu-i aºa?
1:39:35
Fãrã pistol de data asta, copile?
1:39:42
Unde e Swann?
1:39:47
Nu ºtiu unde e.
1:39:53
O sã vinã.
1:39:55
Avem treburi neterminate,
el ºi cu mine.


prev.
next.