Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:39:02
-Vreþi sã o auziþi?
-Da.

1:39:11
Urmaþi-mã.
1:39:24
Te cunosc, copile?
1:39:30
Da.
1:39:33
Te cunosc, nu-i aºa?
1:39:35
Fãrã pistol de data asta, copile?
1:39:42
Unde e Swann?
1:39:47
Nu ºtiu unde e.
1:39:53
O sã vinã.
1:39:55
Avem treburi neterminate,
el ºi cu mine.

1:40:27
Ãsta e locul în care l-am omorât.
1:40:40
Se pare cã nu aþi
fãcut-o cum trebuie.

1:40:43
Nu pot sã merg mai departe.
1:40:51
Unde e ea, nenorocitule?
1:40:55
Sunteþi pregãtiþi pentru înþelepciunea mea?

prev.
next.