Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:44:02
Nu meritaþi.
1:44:05
Nici unul din voi.
1:44:07
Du-te dracului!
1:44:09
Numai Swann meritã.
1:44:14
Voi aþi aºteptat ca oile.
1:44:30
Eu nu sunt pãstorul vostru.
1:45:25
Tu nu eºti Swann.
1:45:27
Cine eºti?
1:45:30
Oh, ºtiu ce vrei.
1:45:40
Þine-te!
1:45:44
Nix!
1:45:47
Aici erai.
1:45:49
Vino!
1:45:51
Am avut mult timp...
1:45:54
sã mã gândesc la tine.
1:45:57
Unde am greºit?

prev.
next.