Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:45:25
Tu nu eºti Swann.
1:45:27
Cine eºti?
1:45:30
Oh, ºtiu ce vrei.
1:45:40
Þine-te!
1:45:44
Nix!
1:45:47
Aici erai.
1:45:49
Vino!
1:45:51
Am avut mult timp...
1:45:54
sã mã gândesc la tine.
1:45:57
Unde am greºit?
1:46:01
ªi?
1:46:02
Ar fi trebuit sã fiu sincer
cu tine, de la început.

1:46:06
Nu m-am nãscut sã arãt oamenilor
cã au luat-o pe un drum greºit.

1:46:10
M-am nãscut...
1:46:13
sã omor lumea.
1:46:16
Încã poþi sã mã ajuþi
sã fac asta, dacã vrei.

1:46:19
De ce aº vrea sã fac asta?
1:46:21
Doamna are o nouã dragoste.
1:46:24
Toþi prietenii tãi sunt morþi.
1:46:28
Nimeni nu te mai poate salva acum...
1:46:30
numai eu pot.
1:46:37
-Haide!
-Nu putem sã-l lãsãm acolo!

1:46:42
Nici nu am de gând!
1:46:50
Cãþea!
1:46:53
Butterfield!
1:46:55
O sã mã ajuþi?
1:46:58
Da.

prev.
next.