Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:46:01
ªi?
1:46:02
Ar fi trebuit sã fiu sincer
cu tine, de la început.

1:46:06
Nu m-am nãscut sã arãt oamenilor
cã au luat-o pe un drum greºit.

1:46:10
M-am nãscut...
1:46:13
sã omor lumea.
1:46:16
Încã poþi sã mã ajuþi
sã fac asta, dacã vrei.

1:46:19
De ce aº vrea sã fac asta?
1:46:21
Doamna are o nouã dragoste.
1:46:24
Toþi prietenii tãi sunt morþi.
1:46:28
Nimeni nu te mai poate salva acum...
1:46:30
numai eu pot.
1:46:37
-Haide!
-Nu putem sã-l lãsãm acolo!

1:46:42
Nici nu am de gând!
1:46:50
Cãþea!
1:46:53
Butterfield!
1:46:55
O sã mã ajuþi?
1:46:58
Da.
1:47:00
Acum ºtii cã o sã te omor
când terminãm. Trebuie.

1:47:05
-Da.
-Dar pânã atunci...

1:47:07
o sã fim numai noi doi...
1:47:10
aºa cum a fost întotdeauna.
1:47:14
Da.
1:47:20
Aºteaptã.
1:47:22
Încã mai þii la cãþeaua aia?
1:47:27
Da.
1:47:29
Nu...
1:47:33
o sã...
1:47:36
înveþi...
1:47:40
niciodatã?
1:47:58
Ea este doar carne...

prev.
next.