Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:47:00
Acum ºtii cã o sã te omor
când terminãm. Trebuie.

1:47:05
-Da.
-Dar pânã atunci...

1:47:07
o sã fim numai noi doi...
1:47:10
aºa cum a fost întotdeauna.
1:47:14
Da.
1:47:20
Aºteaptã.
1:47:22
Încã mai þii la cãþeaua aia?
1:47:27
Da.
1:47:29
Nu...
1:47:33
o sã...
1:47:36
înveþi...
1:47:40
niciodatã?
1:47:58
Ea este doar carne...
1:48:00
Swannie, bãiete!
1:48:04
O sã-þi arãt.
1:48:40
Unde e ea?
Unde s-a dus?

1:48:45
Ai boala lui Swann.
1:48:48
Crezi cã, cu ceva curaj
ºi puþinã dragoste...

1:48:52
totul o sã fie în regulã.
1:48:59
Spune-mi unde e
ºi îl fac sã disparã.


prev.
next.