Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:04:01
a spolu...
:04:05
spolu...
:04:09
oèistíte svet."
:04:14
Majster...
:04:19
Je tu Swann.
:04:35
Sme pripravení?
:04:38
- Pripravení.
- Mali by sme o tom ešte porozmýš¾a.

:04:41
Už je preè príliš dlho.
:04:43
A zobral aj to diea.
:04:45
Urèite ju zabije.
:04:47
Ak ovládne naše mysle, je po nás.
:04:49
Tak choï od toho!
:04:56
Prosím, nechaj ma.
:05:04
Mlè!
:05:05
Prosím, neubližuj mi!
:05:10
Povedal som, mlè.
:05:19
Èo sa deje?
:05:27
Èo je s tebou, èo?
:05:31
Prosím! Prosím!
:05:34
Èo so mnou chceš urobi?
:05:41
Nechaj ma na pokoji!
:05:44
Mám zastreli Swanna?
:05:47
Nechaj ma na pokoji!
:05:48
Nemᚠho rád, však?
:05:52
- Chce tvoju mágiu.
- Možno.

:05:55
Bež! Priveï ho.

prev.
next.