Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:05:04
Mlè!
:05:05
Prosím, neubližuj mi!
:05:10
Povedal som, mlè.
:05:19
Èo sa deje?
:05:27
Èo je s tebou, èo?
:05:31
Prosím! Prosím!
:05:34
Èo so mnou chceš urobi?
:05:41
Nechaj ma na pokoji!
:05:44
Mám zastreli Swanna?
:05:47
Nechaj ma na pokoji!
:05:48
Nemᚠho rád, však?
:05:52
- Chce tvoju mágiu.
- Možno.

:05:55
Bež! Priveï ho.
:06:01
Myslím, že je za¾úbený.
:06:08
Porozhliadnite sa tu.
Ak uvidíte to diea, zakriète.

:06:15
- Quaid.
- Hej, èloveèe.

:06:18
To je Quaid.
:06:21
Hej, Quaid...
:06:23
Hovoril si, že sa sem už nevrátiš.
:06:26
Zmenil som názor.
:06:31
Nepodarí sa ti utiec.
:06:33
Nedovolí ti to.

prev.
next.